Domov
[ Tlacit ] Domov :: Otvorené semináre :: Akadémia predaja
First contact - Komunikácia v prvej línii

Obsah seminára:

•Zákazník na prvom mieste.
•Aké rôzne role predstavujeme pri poskytovaní služieb?
•Kto je zodpovedný za vytváranie príjemnej atmosféry počas komunikácie so zákazníkom?
•Dôležitosť prvých piatich sekúnd.
•Ako zistiť/identifikovať a pochopiť zákazníkovo očakávanie?
•Ako vyhovieť zákazníkovým potrebám?
•Ako presvedčiť zákazníka k nákupu Vášho produktu?
•Typy komunikácie so zákazníkom.
•Hodnota vysokej kvality v rámci spoločnosti.
•Ako asertívne riešiť konfliktné situácie so zákazníkom?
•Ako byť prispôsobivý a napriek tomu zostať sama/sám sebou v     každej situácii?

•Ako povedať klientovi "nie" a vytvoriť  tak obchodnú príležitosť?
•Pochopenie vzťahu s klientom.
•Ako sa naučiť identifikovať potreby klienta?
•Ako profesionálne budovať vzťah s budúcim klientom?
•Ako si vybudovať dôveru klienta?
•Ako efektívne využiť techniku aktívneho počúvania?
•Ako koučovať klienta smerom k čo najlepším výsledkom?
•Sila ticha.
•Ako priznať vlastný omyl?
•Ako asertívne zvládať konfliktné situácie s klientom?

•Pravidlá efektívnej telefonickej komunikácie so zákazníkom
•Ako profesionálne začať a ukončiť telefonický rozhovor?
•Ako prepájať telefonický rozhovor?
•Ako efektívne počúvať a ukázať pochopenie a uznanie?
•Aké sú zásady profesionálneho telefonického rozhovoru?
•Dôležitosť prvých piatich sekúnd v rozhovore so zákazníkom.
•Ako uplatniť 4 základné pravidlá komunikácie pri telefonickom rozhovore so zákazníkom?

•Od čoho závisí konanie zákazníka?
•Akých 5 hlavných kvalít očakávame od pracovníka v styku so zákazníkom?
•Aké typy otázok máme a ako ich najlepšie použiť?
•Ako vytvárať pozitívnu prizmu?
•Ako efektívne počúvať?
•Ako reagovať na námietky podľa metódy UNO?
•Ako efektívne riešiť sťažnosti zákazníkov?
•Ako pozitívne povedať zákazníkovi „nie“?
•Ako asertívne zvládať konfliktné situácie?
•Ako sa vyhnúť agresívnemu a submisívnemu konaniu?   Akadémia predajaPodstranka
First contact - Komunikácia v prvej línii

Vyjednávanie pre nákupcov

Uspešný obchodník = dlhodobá spolupráca

Presvedčivá prezentácia