Domov
[ Tlacit ] Domov :: Otvorené semináre :: Akadémia predaja
Uspešný obchodník = dlhodobá spolupráca

Ciele modulu:
• štýly predaja a situačný predaj
• typológia osobnosti
• čo vlastne zákazník kupuje - odlišné uhly pohľadu na predaj
• STREAK analýza (konkurencia vs. my)
• aké sú hlavné podmienky úspechu pri vyjednávaní o cene
• ako predať parametre, výhody a prínosy
• typológia zákazníkov a predajcov – dotazník ako jeden z nástrojov predstavených na školení
• sebapoznanie, vlastný štýl predaja a ako ich správne využiť
• ako prispôsobiť predaj podľa typu osobnosti
• akú stratégiu pri jednaní zvoliť
• ako sa stať dlhodobým partnerom pre svojho zákazníka (rovnica dôvery)
• plán osobného zlepšenia a uplatnenie poznatkov námietky, ako správne reagovať na námietku a využiť ju vo svoj prospech
• ako presvedčiť cielenými argumentmi
• ako zvládať kritické situácie pri jednaní
• ako zvládnuť záverečné chvíle jednania a požiadať „o predaj“


   Uspešný obchodník = dlhodobá spoluprácaPodstranka
Factsheet

Seminar
Uspešný obchodník = dlhodobá spolupráca

Datum
3.-4. jún 2013

Miesto
Školiace stredisko Dynargie, SNP 26 - Senec

Trvanie
2 dni

Čas
9:00-17:00

Cena
222,- EUR + DPH

Enrolment Form