Domov
[ Tlacit ] Domov :: Otvorené semináre :: Akadémia predaja
Presvedčivá prezentácia

Pre koho je určený náš program?

Efektívne prezentačné zručnosti sú dnes nevyhnutnosťou pre manažérov, predajcov ako aj špecialistov.

Naučíme Vás čo s rukami, ako prekonať nervozitu a ako komunikovať s publikom.

Čo získajú účastníci programu?

zlepšenie prezentačných zručností,

efektívne zvládnutie kritických situácii pri prezentácii,

osvojenie si najnovších a najúčinnejších prezentačných techník, zručností a stratégií,

lepšie zvládnutie a využitie námietok,

efektívne riadenie diskusie.

Aké sú hlavné oblasti a ktoré zručnosti budú účastníci programu rozvíjať?

Ako sa cítiť pohodlne a sebavedome počas prezentácií na verejnosti?

Prezentácia šitá na mieru a ako vhodne a efektívne štruktúrovať prezentáciu?

Ako riadiť diskusiu a ako zvládnuť kritické situácie pri prezentácii?

Ako zvládnuť kritiku a ako čeliť útočným a agresívnym útokom?

Ako prekonať námietky a bariéry reformuláciou?

Ako používať pozitívne vyjadrovanie?

Ako uplatniť hlavné zásady rétoriky?

Zlepšenie prezentačných zručností.

Lepšie zvládnutie a využitie námietok.

Efektívne riadenie diskusie.
   Presvedčivá prezentáciaPodstranka
Factsheet

Seminar
Presvedčivá prezentácia

Datum
20.-21. máj 2013

Miesto
Školiace stredisko Dynargie (Senec)

Trvanie
2 dni

Čas
9:00-17:00

Cena
222,- Eur + DPH

Enrolment Form