Domov
[ Tlacit ] Domov :: Otvorené semináre :: Manažérská akadémia - Dynergetic® Managerial Academy
Financie pre nefinančných manažérov

Čo je cieľom workshopu?

Fortieľ podnikania TM, anglicky Income Outcome – získal certifikat Univerzity of North Carolina. Jedná sa o moderný spôsob tréningu s využitím simulátora finančných tokov a operácii. Jednoduchým a prehľadným spôsobom zasvätí nefinančných pracovníkov do tajov financií a ďalších zdrojov spoločnosti a vedie k vyššej efektivite práce.
Všetci  účastníci získajú prehľad o tom ako VAŠA spoločnosť funguje ako celok.

Naše školenie Vám umožní nový pohľad na svet podnikania, ukáže Vám ako sa:

•vedieť pracovať s výsledovkou a súvahou
•poznať a rozumieť pomerovým ukazovateľom..
•pracovať s finančnými výkazmi a výročnou správou
•kontrolovať náklady
•redukovať prevádzkový kapitál a mnoho ďalších vecí...
•Jednotkové náklady a analýza výsledovky
•Úvod k pomerovým ukazovateľom (Obrátka aktiv, ROS, a ROA, ROI, ROA, EBIT)
•Dopady manažérskych rozhodnutí na výsledok (produktivita, vstupná cena, kvalita, expanzia, zákaznícka orientácia
•EVA, EBIT, EBITDA


   Manažérská akadémia - Dynergetic® Managerial AcademyPodstranka
Asertívna komunikácia

Financie pre nefinančných manažérov

Vedenie a riadenie podriadených

LEADERSHIP – strategické riadenie ako viesť vysoko výkonný tím

Time manažment 4. generácie

Tímový koučing a motivácia tímu

Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov