Domov
[ Tlacit ] Domov :: Otvorené semináre :: Manažérská akadémia - Dynergetic® Managerial Academy
Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov

Pre koho je určený náš program?

Prečo si s niektorými ľuďmi rozumieme a s inými sa nevieme vystať?

Najlepšie je začať od seba.

Sebapoznanie je základom k akceptovaniu názorov a postojov ostatných.

Čo získajú účastníci programu?

znalosti a zručnosti ako komunikovať s rozdielnymi typmi osobnosti,

zvládanie emócií.

Aké sú hlavné oblasti a ktoré zručnosti budú účastníci programu rozvíjať?

Čo to je emocionálna inteligencia?

Ako môžeme využiť emocionálnu inteligenciu v našej práci?

Aké druhy emócií používame najčastejšie?

Akým emóciám sa vyhýbame?

Ako rozpoznáme emócie ostatných?

Aké druhy emócii poznáme?

Ako adekvátne reagovať na emócie ostatných?

Sebapoznanie a riadenie seba samého.

Zlepšenie komunikačných zručností.

Naučiť sa aktívne pracovať s emóciami.

Naučiť sa, čo je to sebapoznanie a riadenie seba samého.

Rozvoj jednotlivých prvkov emocionálnej inteligencie.

Sebauvedomovanie a všímavosť (SELF-AWARENESS).

Riadenie seba samého (SELF-MANAGEMENT).

Sociálne uvedomovanie a všímavosť (SOCIAL AWARENESS).

Riadenie vzťahov (RELATIONSHIP MANAGEMENT).

Jedná sa o interaktívnu tréningovú metódu s aktívnym zapojením účastníkov a s použitím prípadových štúdií a spätnej väzby.

V jednej tréningovej skupine v tomto prípade odporúčame maximálne 8 - 10 účastníkov – 95 % tréningu bude venovaných interaktívnej tréningovej metóde (hrané scénky, prípadové štúdie, tímová práca).
   Asertívna komunikácia a riešenie konfliktovPodstranka
Factsheet

Seminar
Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov

Datum
24.-25.Jún 2013

Miesto
Školiace stredisko Dynargie (Senec)

Trvanie
2 dni

Čas
9:00-17:00

Cena
222,- Eur + DPH

Enrolment Form