Domov
[ Tlacit ] Domov :: Otvorené semináre :: Manažérská akadémia - Dynergetic® Managerial Academy
Time manažment 4. generácie

Pre koho je určený náš program?

Efektívne riadenie času a priorít je dnes nevyhnutnosťou pre manažérov, predajcov ako aj špecialistov.

Ako sa rozhodovať, čo je dôležité a naliehavé.

Čo získajú účastníci programu?

zlepšenie riadenia pomocou priorít,

zlepšenie v oblasti delegovania,
posilnenie schopnosti odolávať narušiteľom časového plánu,

stanovovanie priorít,

schopnosť hospodáriť s časom.

Aké sú hlavné oblasti a ktoré zručnosti budú účastníci programu rozvíjať?

Stanovenie prioritných cieľov.

Riadenie podnikateľských zdrojov (ľudia, čas, peniaze, know-how) na základe stanovených priorít.

Zásady plánovania na základe stanovených prioritných cieľov.

Využitie plánovacích nástrojov a pomôcok.

Nástroje optimalizácie využitia času pre naplnenie prioritných cieľov.

Optimalizácia využitia času preťaženého manažéra.

Využitie a budovanie užitočných návykov pre optimálne využitie času.

Asertívna obrana času.

Efektívne využitie času pri práci s médiami – telefón, e-mail, dokumenty.

Využitie delegovania pri optimalizácii; využitie času pre efektívne naplnenie prioritných cieľov.

Priority, čas a stres, druhy a prejavy stresu.

Riešenie konfliktov.
   Time manažment 4. generáciePodstranka
Factsheet

Seminar
Time manažment 4. generácie

Datum
25.-26. apríl 2013

Miesto
Školiace stredisko Senec, SNP 26

Trvanie
2 dni

Čas
9:00 - 17:00

Cena
149,-€ + DPH AKCA

Enrolment Form