Domov
[ Tlacit ] Domov :: Otvorené semináre :: Manažérská akadémia - Dynergetic® Managerial Academy
Tímový koučing a motivácia tímu

Pre koho je určený náš program?

Je určený všetkým, ktorí vedú resp. sa zúčastňujú porád alebo pracujú na spoločných projektoch.

Ako efektívne organizovať a viesť mítingy?

Ako tímu oznámiť zle správy?

Ako viesť tímovú diskusiu?

Ako najlepšie využiť synergický tímový efekt?

Ako sa vyhnúť deštrukčným náladám?

Čo získajú účastníci programu?
skvalitnenie a zefektívnenie porád,

lepšie využitie tímovej práce,

aktívna komunikácia smerom k nadriadeným,

schopnosť lepšie prezentovať svoje myšlienky,

lepšiu orientáciu v cieľoch a hodnotách svojich podriadených,

naučia sa základom tímovej spolupráce,

poznajú svoje silné stránky ako aj miesta pre zlepšenie.

Aké sú hlavné oblasti a ktoré zručnosti budú účastníci programu rozvíjať?

Charakteristiky a úloha vedúceho tímu.

Využitie potenciálu tímu a jeho rozvoj.

Podmienky efektívnej tímovej spolupráce.

Príprava, vedenie, hodnotenie porád.

Uplatnenie participatívneho a direktívneho prístupu a sebakontroly pri vedení tímu.

Ako viesť tím k dosiahnutiu spoločného rozhodnutia?

Riadenie tímovej práce pri riešení problémov.

Prekonávanie prekážok v komunikácii s kolegami a nadriadenými.

Predaj myšlienky, návrhov kolegom a nadriadeným.

Efektívne informovanie kolegov a nadriadených.

Rozvoj sebakontroly a asertivity.

Proaktívna komunikácia s nadriadenými.
   Tímový koučing a motivácia tímuPodstranka
Factsheet

Seminar
Tímový koučing a motivácia tímu

Datum
15. - 16. apríl 2013

Miesto
Školiace stredisko Dynargie - Senec, SNP 26

Trvanie
2 dni

Čas
9:00 - 17:00

Cena
444,- Eur + DPH (akciová ponuka 1+1 zdarma)

Enrolment Form