Domov
[ Tlacit ] Domov :: Otvorené semináre :: Manažérská akadémia - Dynergetic® Managerial Academy
Asertívna komunikácia

Pre koho je určený náš program?

Je určený pracovníkom na všetkých úrovniach riadenia ako aj výkonným pracovníkom.

Aký je môj prístup k riešeniu konfliktných situácií?

Čo v našej komunikácií konflikty vyhrocuje a ako komunikovať konštruktívne?

Akú úlohu zohrávajú emócie?

Čo získajú účastníci programu?
efektívnejšie zvládanie kritických situácií,

zlepšenie schopnosti riešiť problémy,

zvýšenie odolnosti voči stresu,

zlepšenie atmosféry na pracovisku.

Aké sú hlavné oblasti a ktoré zručnosti budú účastníci programu rozvíjať?

Spätná väzba, systém kontroly.

Aké sú možné spôsoby riešenia konfliktov.

Čo je to konflikt.

Sebapoznanie a typológia osobnosti.

Ako predať myšlienku a presvedčiť ostatných.

Asertívne jednanie s kolegami a podriadenými v zložitých situáciách.

Aké sú metódy riešenia konfliktov?

Ako tieto metódy uplatniť v konkrétnej situácii?

Aká je vaša prvá stresová reakcia v kritickej situácii?

Zlepšenie pracovnej atmosféry na pracovisku - stresové vzorce.

Relaxačné techniky.

Transakčná analýza.

Predchádzanie konfliktom.

Efektívne informovanie kolegov a nadriadených.

Záverečné hodnotenie.
   Asertívna komunikáciaPodstranka
Factsheet

Seminar
Asertívna komunikácia

Datum
24. Jun 2013

Miesto
Školiace stredisko Dynargie, Senec, SNP 26

Trvanie
2 dni

Čas
9:00 - 17:00

Cena
222€ bez DH

Enrolment Form