Domov
[ Tlacit ] Domov :: Otvorené semináre :: Manažérská akadémia - Dynergetic® Managerial Academy
LEADERSHIP – strategické riadenie ako viesť vysoko výkonný tím

Pre koho je určený náš program?

Pre vedúcich pracovníkov.

Oplatí sa rozmýšľať a konať strategicky, zvažovať aj dlhodobé dopady na motiváciu a rozvoj tímu?

Ako prispôsobiť štýl vedenia podriadených ich motivácií a kompetencii?

Čo sa stane ak delegujeme náročné úlohy nekompetentnému pracovníkovi?

Ako byť autentický pri manažérskych rozhodnutiach?

Čo získajú účastníci programu?

zvýšenie efektivity dlhodobého rozvoja podriadených,

zvládnutie jednania s rôznymi typmi podriadených,

zlepšenie vo vedení podriadených k dosahovaniu stanovených cieľov.


Aké sú hlavné oblasti a ktoré zručnosti budú účastníci programu rozvíjať?

Čo znamená „strategické myslenie“?

Aké sú ciele a nástroje strategického plánovania a riadenia?

Aké sú dva základné faktory určujúce stratégiu?

Analýza silných a slabých stránok podniku a jej využitie pri stanovení stratégie.

Nástroje pre riadenie ľudí na základe prioritných cieľov.

Situačné štýly vedenia a riadenia ľudí.

Vhodné využitie jednotlivých situačných štýlov riadenia:

direktívny štýl

inštruktážny štýl

participatívny štýl

delegujúci štýl

Prečo je dôležitá správna voľba manažérskeho štýlu?

Efektívny rozvoj podriadených pri naplňovaní dlhodobých prioritných cieľov.

Efektívne koučovanie tímu.

Nebezpečenstvo nadmerného resp. nedostatočného vedenia.

Rozdiely medzi sebahodnotením a spätnou väzbou od podriadených.
   LEADERSHIP – strategické riadenie ako viesť vysoko výkonný tímPodstranka
Factsheet

Seminar
LEADERSHIP – strategické riadenie ako viesť vysoko výkonný tím

Datum
13.-14 máj 2013

Miesto
Školiace stredisko, Senec, SNP 26

Trvanie
2 dni

Čas
9:00 - 17:00

Cena
149 eur bezDH

Enrolment Form