Domov
[ Tlacit ] Domov
Otvorené semináre

Je možné rozdeliť ich do troch oblastí, ktoré je možné vzájomne kombinovať.

Manažérská akadémia - Dynergetic® Managerial Academy
Kľúčové kvality, ktoré sa tu rozvíjajú, tvoria základy dôveryhodnosti každého manažéra. Program sa zameriava na rozvoj riadiacich schopností manažéra nielen v kolektíve, ale aj v rámci osobného rozvoja každého jednotlivca. Manažéri tu získajú zručnosti pre vedenie, motivovanie a koučovanie jednotlivých podriadených. Program dodá každému energiu, dynamiku a nasmeruje všetkých na ďalšiu úroveň  osobného rozvoja.

Akadémia predaja  - Dynergetic® Sales Academy
Program pokrýva všetky fázy predajného procesu produktov a služieb. Prevedie obchodníkov krok za krokom od prieskumu trhu a identifi kácie potenciálneho zákazníka cez jednotlivé fázy vyjednávánia a komunikácie, vrátane riešenia námietok, až po uzavretie obchodu a obhájenie ceny a to všetko s prihliadnutím na sektorové zameranie každého účastníka.

Crossfuncional programs
Všetky uvedené témy ponúkame taktiež ako firemné rozvojové programy na mieru vo všetkých krajinách, kde spoločnosť Dynargie pôsobí, a je možné ich kombinovať s koučingom, hodnotiacimi nástrojmi, assessmentom a poradenstvom.

We provide trainings also in English and 12 more languages

Open Seminars are an excellent opportunity to get to know and try out the dynargie methodology. We seek to respond to the requests of our clients through three special cycles: the Manager Cycle, the Commercial Cycle and the Employee Cycle.


Akadémia predaja
Manažérská akadémia - Dynergetic® Managerial Academy
Kľúčové kvality, ktoré sa tu rozvíjajú, tvoria základy dôveryhodnosti každého manažéra. Program sa zameriava na rozvoj riadiacich schopností manažéra nielen v kolektíve, ale aj v rámci osobného rozvoja každého jednotlivca. Manažéri tu získajú zručnosti pre vedenie, motivovanie a koučovanie jednotlivých podriadených. Program dodá každému energiu, dynamiku a nasmeruje všetkých na ďalšiu úroveň  osobného rozvoja.