Domov
[ Tlacit ] Domov
Povedali o nás

„Aktívne školenie. Prvé v L&M, ktoré zaujalo a ktoré fakt aj niečo dalo. Sales je oblasť, ktorá ma láka a toto školenie to fakt potvrdilo. Určite sa na niektoré veci aj spätne pozriem, aby som si to zopakoval, utvrdil sa v nejakých krokoch, postupoch. Budem sa snažiť dávať si pozor na veci, ktoré boli zdôrazňované. Budem sa tešiť na ďalší training.“

Tomáš

„Školenie malo zaujímavý, dynamický charakter, vyžadovalo kreativitu. Čas rýchlo ubiehal. Ja osobne som si z toho veľa odniesla, budem sa snažiť to uplatniť v praxi. Páčila sa mi celkom verná a konkrétna spätná väzba. V ďalšom module by som privítala ďalšie praktické cvičenia. Dostať sa hlbšie alebo zamerať sa na prezentačné zručnosti. Tiež očakávam, že tak ako v prvom module budeme dostávať spätnú väzbu, na ktorej budeme môcť pracovať. Návrh na zlepšenie nemám, pretože sa mi stretnutie a školenie páčilo.“
Katarína S.

„So školením som bol spokojný. Máš nám čo povedať a my sa máme čo učiť. Dal si nám praktické rady, robili sme praktické cvičenia, aktívne sme sa museli zúčastňovať. Tiež časovo to bolo dobre nastavené = dobre načasované prestávky = necítil som sa unavene a bol som sústredený, čo pri 8 hod. školení oceňujem.“

Ján H.
„Mne sa páčilo, že si nebol taký „naučený“ školiteľ. Páčila sa mi uvoľnenosť, neškrobená spontánnosť tvojho vystupovania, aj tie „trapasy“ s pohárom  a ako s humorom si na ne  reagoval. Páčilo sa mi uvoľnené vyjadrovanie (sem-tam aj nejaká „slangová“ poznámka), že si sa nevyjadroval formálne a zdvorilo, „naučene“ ako ostatní lektori. Páčilo sa mi, že to bolo veľmi interaktívne, stále sme boli „nútení“ si to vyskúšať, veľmi rýchlo mi to prebehlo. Páčili sa mi materiáli – neboli to siahodlhé litánie, ale formou zaujímavých myšlienok. Obsah školenia bol pre mňa v mnohom nový a teda zaujímavý. Najviac sa mi páčil humor. Pokračovanie? Ďalej si to prakticky trénovať a učiť sa na spätnej väzbe.“

Michaela L.

Veľmi dobre zvládnutý prístup lektora – nenudil som sa. Dokázal vyprovokovať k činnosti a poskytnúť radu, príklad.“

Vladimír B.

„Obsah seminára zodpovedal jeho účelu, bol dostatočne zaujímavý a myslím, že aj užitočný. Lektor viedol seminár podľa vopred pripravenej osnovy, no vedel reagovať na naše konkrétne otázky a odbočiť od témy = veľmi pozitívne.“

Marián P.

„Seminár bol dostatočne efektívny, nespozoroval som priestor na zlepšenie.“

František A.

„Nemám žiadne pripomienky k obsahu seminára. Veľmi sa mi to páčilo. Už teraz viem, na ktorých témach musím zapracovať.“

Henrieta H.

„Školenie bolo pre mňa zaujímavé a pútavé, lektor zvládol svoju úlohu výborne.“

František B.

„Otvorený seminár bol prínosom, otvoril mi pohľad do iných sfér.“

Marek F.

„Skvelé scénky. Teším sa na prípadné pokračovanie.“

Slavomír H.

„Vyvážený obsah, dostatočný čas – seminár zvládnutý výborne. Lektor bol pripravený, materiál tiež.“

Štefan B.