Domov
[ Tlacit ] Domov
Fortieľ podnikania

Fortieľ podnikania TM anglicky Income Outcome – získal certifikat Univerzity of North Carolina. Jedná sa o moderný spôsob tréningu s využitím simulátora finančných tokov a operácii. Jednoduchým a prehľadným spôsobom zasvätí nefinančných pracovníkov do tajov financií a ďalších zdrojov spoločnosti a vedie k vyššej efektivite prace.
Všetci  účastníci získajú prehľad o tom ako VAŠA spoločnosť funguje ako celok.

Naše školenie Vám umožní nový pohľad na svet podnikania, ukáže Vám ako sa:

-sa zamerať na najziskovejšie príležitosti

-kontrolovať náklady

-štruktúrovať obchod

-redukovať prevádzkový kapitál a mnoho ďalších vecí...


A to všetko formou riadenia vlastného podniku, určovania stratégii, nakupovania technológii, znižovania nákladov. Počas jedného roka budete vidieť priame dopady Vašich rozhodnutí, ako funguje cash-flow, a mnoho iných finančných pojmov a nástrojov. Takže financie rozhodne nebudú NUDNE!

V prípade ďalších doplňujúcich otázok sme vám k dispozícii:   Fortieľ podnikaniaPodstranka
Factsheet

Seminar
Fortieľ podnikania

Datum
15.-16. október 2009

Miesto
Hotel Senec Relax

Trvanie
2 dni

Čas
9:00 -17:00

Cena
333 € bez DPH

Enrolment Form