Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity
Riešenie konfliktných situácií na pracovisku

Riešenie konfliktov, facilitácia a mediácia, krízová komunikácia

Ciele modulu:
• efektívnejšie zvládanie kritických situácií
• zlepšenie schopnosti riešiť problémy
• zvýšenie odolnosti voči stresu
• zlepšenie atmosféry na pracovisku

Návrh obsahu modulu:
• prezentácia uplatnenia poznatkov
• aké sú metódy riešenia problémov?
• ako tieto metódy uplatniť v konkrétnej situácii?
• aká je vaša prvá stresová reakcia v kritickej situácii?
• zlepšenie pracovnej atmosféry na pracovisku - stresové vzorce
• čo je to facilitácia?
• princípy a úrovne facilitácie, fázy facilitačného cyklu
• jednotlivé kroky v mediačnom procese
• aká je úloha mediátora?
• relaxačné techniky
• transakčná analýza
• predchádzanie konfliktom
• záverečné hodnotenie



   Riešenie konfliktných situácií na pracoviskuPodstranka
Factsheet

Seminar
Riešenie konfliktných situácií na pracovisku

Datum
25. jún 2009

Miesto
Hotel Senec Relax

Trvanie
2 dni

Čas
9:00 - 16:30

Cena
222 eur + DPH (akciová ponuka 1+1 zdarma)

Enrolment Form