Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity
Asertivita a techniky spätnej väzby

Asertivita a techniky spätnej väzby

vedenie, riadenie ľudí
spätná väzba (ako načúvať, chváliť a prejavovať uznanie, férová spätná väzba)
Forma školenia:
Jedná sa o interaktívnu tréningovú metódu s aktívnym zapojením účastníkov a s použitím  prípadových štúdií a spätnej väzby. V jednej tréningovej skupine v tomto prípade odporúčame maximálne 8 - 10 účastníkov - 95% tréningu bude venované interaktívnej tréningovej metóde (hrané scénky, prípadové štúdie, tímová práca).

Pri tréningu budú využívané prípadové štúdie z konkrétnej oblasti vedenia ľudí účastníkov, prispôsobené špecifickým podnikateľským podmienkam.
•každý účastník sa aktívne zapojí pri riešení týchto prípadových štúdií formou tímovej práce alebo v hraných rozhovoroch
•každý účastník dostane spätnú väzbu od lektora, od kolegov a z videozáznamu
•každý účastník si na konci každého tréningového modulu stanoví osobné ciele pre uplatnenie poznatkov a vypracuje svoj vlastný akčný plán.
Ciele modulu:
•zlepšenie komunikácie a spolupráce s podriadenými
•zvýšenie aktivity, samostatnosti a zodpovednosti podriadených
•zefektívnenie spätnej väzby
•využitie a rozvoj schopnosti podriadených, kolegov a nadriadených
•základné štýly vedenia ľudí
•rozvoj samostatnosti a zodpovednosti
•asertívne jednanie s podriadenými v zložitých situáciách (prezentácia nepríjemného rozhodnutia, , priznanie omylu)
•manažérske rozhodovanie
•základné pravidlá komunikácie (prenos info, načúvanie, otázky, význam prvého dojmu, neverbálna komunikácia)
•spätná väzba formou pochvaly a pokarhania
•systém kontroly
•nástroje motivácie a plán osobného zlepšenia


   Asertivita a techniky spätnej väzbyPodstranka
Factsheet

Seminar
Asertivita a techniky spätnej väzby

Datum
3. apríl 2009

Miesto
Hotel Senec Relax

Trvanie
1 deň

Čas
9:00 -16:30

Cena

Enrolment Form