Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy
Prezentačné zručnosti a umenie presvedčiť

•zlepšenie prezentačných zručností
•efektívne zvládnutie kritických situácii pri prezentácii
•osvojenie si najnovších a najúčinnejších prezentačných techník, zručností a stratégií
•lepšie zvládnutie a využitie námietok
•efektívne riadenie diskusie
Návrh obsahu modulu:
•ako sa cítiť pohodlne a sebavedome počas prezentácií na verejnosti
•prezentácia šitá na mieru a ako vhodne a efektívne štruktúrovať prezentáciu
•ako riadiť diskusiu a ako zvládnuť kritické situácie pri prezentácii
•ako zvládnuť kritiku a ako čeliť útočným a agresívnym útokom
•Ako prekonať námietky a bariéry reformuláciou
•Ako používať pozitívne vyjadrovanie
•Ako uplatniť hlavné zásady rétoriky

english version

Public Speaking intends to provide the answer to what is fundamental when preparing the presentation of an idea, but overall training in the necessary competences for the presentation to be a success.

We are increasingly required to prepare and present speeches or other communications, both inside and outside the company. These speeches, and more importantly the way we give these talks, is a calling card which represents us or our company. This seminar, therefore, intends to provide the answer as to what skills are fundamental in the preparation for the presentation of an idea, and overall to provide training in the skills necessary to achieve a successful presentation. After all, is it not true that most of the time, when challenged to make a presentation, we invest more time in the preparation of what we are going to say, than we do in the way we are going to say it?

Goals
 • To develop an effective style of personal communication;
 • To achieve more impact and interaction with the public during a presentation;
 • To acquire tools for managing difficulties during the presentation of ideas and the debate.
Contents
 • How to prepare a presentation?
 • What are the goals of the presentation?
 • What are the conditions for a successful presentation?
 • What is the role of the speaker?
 • What are the qualities of a speaker?
 • What are the different features in a group?
 • How to be persuasive in every situation?
 • How to act towards each individual in a group?
 • What to do in the face of a contradictory debate?
 • How to manage disruptions?
Duration
2 consecutive days of training.

No of participants
8 participants per group.


   Dynargie programyPodstranka
Strategický management

Komunikácia a tímová spolupráca

Manažérsky tréning

Sebariadenie

Obchodný tréning

Leadership a rozvoj manažérskych zručnosti

Time Management

Prezentačné zručnosti a umenie presvedčiť

Vyjednávanie

Vedenie a riadenie podriadených