Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy
Time Management

Stanovovanie priorít
Schopnosť hospodáriť s časom
Ciele:
•zlepšenie riadenia pomocou priorít
•zlepšenie v oblasti delegovania
•posilnenie schopnosti odolávať narušiteľom časového plánu

Obsahu modulu:
•prezentácia uplatnenia poznatkov
•stanovenie prioritných cieľov
•riadenie podnikateľských zdrojov (ľudia, čas, peniaze, know-how) na základe stanovených priorít
•zásady plánovania na základe stanovených prioritných cieľov
•využitie plánovacích nástrojov a pomôcok
•nástroje optimalizácie využitie času pre naplnenie prioritných cieľov
… optimalizácia využitia času preťaženého manažéra
… využitie a budovanie užitočných návykov pre optimálne využitie času
… asertívna obrana času
… efektívne využitie času pri práci s médiami – telefón, e-mail, dokumenty
… využitie delegovania pri optimalizácii, využitie času pre efektívne naplnenie prioritných cieľov
•priority, čas a stres, druhy a prejavy stresu
•riešenie konfliktov


english version

This Dynargie seminar allows reflection on your current way of dealing with time, with the aim that in the future your time management will meet the objectives and priorities you have set out to achieve.


To manage such a scarce and valuable resource as time in an effective way is a big challenge. How often do we ask: “Am I managing my time well? Why do I lack time to do what I want?” – This Dynargie seminar will allow us to think about the actual way we deal with this resource, with the intention that, in the future, participants’ time management will meet the goals and priorities they have defined. This seminar thinks about your quality of life and comfort, both on a professional and personal level.

Goal
Improving the binomial efficiency/effectiveness thanks to better time management.

Contents

Establishing goals
 • Definition of key-areas;
 • How to make our goals – the CARAT method.
Establishing Priorities
 • Priority definition criteria;
 • Changing priorities.
Planning in order to achieve goals
 • Long term planning – global annual vision;
 • Mid term planning – monthly and weekly scheme;
 • Short term planning – daily plan;
 • Planning predictable and unpredictable situations.
Dealing with procrastination: Constantly postponing a task
 • How can we avoid procrastination?
 • Situations in which postponing something makes sense.
Effective organisation
 • How to organise?
 • Daily organisation and discipline.
Managing interruptions
 • Different types of interruptions;
 • How to deal with them;
 • Knowing how to say “no”.
Delegating Effectively
 • What? How? Delegate to whom?
 • Responsibilities of the delegator and the delegated.
To optimise the timing of meetings
 • What to do before meetings?
 • What to do during meetings?
 • What to do after meetings?
Duration
2 days of training.

No. of participants:
10 participants per group.

Note
Before this seminar there is a preparation phase which consists of filling out 2 questionnaires. These will help us to come to conclusions about the atmosphere at work and each participant’s prevailing style of time management.


   Dynargie programyPodstranka
Strategický management

Komunikácia a tímová spolupráca

Manažérsky tréning

Sebariadenie

Obchodný tréning

Leadership a rozvoj manažérskych zručnosti

Time Management

Prezentačné zručnosti a umenie presvedčiť

Vyjednávanie

Vedenie a riadenie podriadených