Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Sebariadenie
Tréning kreativity

Tréning kreativity

Obsah seminára:

•Ako pomocou synektických metód viesť riešiteľský tím?
•Ako správne moderovať a facilitovať pomocou metód techník tvorivej práce?
•Ako vhodnou formou koučovacieho štýlu viesť tím na základe praktických ukážok?
•Ako presadiť strategické zmeny v tíme pomocou nástrojov Stakeholder Analysis, Fionnphort Analysis a Force-Field Analysis?
•Aké sú role jednotlivých členov tímu?
•Ako využiť potenciál všetkých členov tímu?   SebariadeniePodstranka
Work life balance

Zvládanie konfliktov

Time management

Stress management

Etiketa

Tréning kreativity