Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Sebariadenie
Etiketa

Etiketa

Obsah seminára:

•Čo pre vás znamená etiketa?
•Aký je pôvod etikety, histórie a dnešnej aplikácie?
•Aké sú zásady pri zdravení, predstavovaní a podávaní ruky?
•Aké sú zásady pri chôdzi na ulici, vstupovaní do reštaurácie, chôdzi hore schodmi?
•Ako sa chovať pri rôznych spoločenských a pracovných príležitostiach?
•Aké sú zásady small talk?
•Ako si pripíjať a ako preniesť príhovor?
•Ako sa správať pri stole?
•Ako sa vhodne obliekať?
•Ako posilniť svoj vlastný imidž?   SebariadeniePodstranka
Work life balance

Zvládanie konfliktov

Time management

Stress management

Etiketa

Tréning kreativity