Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Sebariadenie
Zvládanie konfliktov


Obsah seminára:

•Čo je to konflikt?
•Aké sú hlavné možné zdroje pracovných konfliktov?
•Akých je 5 základných stratégií pri riešení konfliktu?
•Ako tieto stratégie efektívne uplatniť?
•Ako profesionálne riešiť námietky zákazníkov?
•Ako vyriešiť sťažnosť metódou osobnej angažovanosti?
•Ako predchádzať konfliktom metódou UNO?
•Ako dávať asertívnu spätnú väzbu kolegom a podriadeným?
•Ako odmietnuť neakceptovateľné požiadavky?
•Ako riešiť konflikty na základe individuálnej typológie?


   SebariadeniePodstranka
Work life balance

Zvládanie konfliktov

Time management

Stress management

Etiketa

Tréning kreativity