Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Sebariadenie
Stress management

Obsah seminára:

•Čo je to stres?
•Ako jednať v stresových situáciách?
•Aká je prvá stresová reakcia pri kritickej situácii a ako ju zvládnuť?
•Aké sú základné fyziologické a psychické prejavy stresu?
•Ako na tieto prejavy reagovať?
•Ako predchádzať stresu formou prevencie?
•Ako sa vyhnúť stresovým situáciám na základe transakčnej analýzy?
•Ako zvládať konfliktné situácie na pracovisku?
•Stresové vzorce v komunikácii.
•Zlepšenie atmosféry na pracovisku.
•Relaxačné a protistresové techniky – prehľad a nácvik.   SebariadeniePodstranka
Work life balance

Zvládanie konfliktov

Time management

Stress management

Etiketa

Tréning kreativity