Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Sebariadenie
Time management

Obsah seminára:

•Ako riadiť čas podľa zásad Time manažmentu IV. generácie?
•Ako stanovovať prioritné ciele – v práci aj v súkromí?
•Riadenie podnikateľských zdrojov (ľudia, čas, peniaze, know-how) na základe stanovených priorít.
•Aké sú zásady plánovania na základe stanovených prioritných cieľov?
•Ako efektívne využiť plánovacie nástroje a pomôcky?
•Ako vybudovať užitočné návyky pre riadenie samého seba?
•Ako asertívne brániť svoj čas?
•Ako povedať „nie“ kolegom, ktorí ohrozujú náš čas?
•Ako efektívne spracovávať e-maily a poštu?
•Ako efektívne telefonovať?
•Ako vhodne delegovať?   SebariadeniePodstranka
Work life balance

Zvládanie konfliktov

Time management

Stress management

Etiketa

Tréning kreativity