Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy
Sebariadenie

Work life balance
Aké sú hlavné príčiny nerovnováhy work-life balance?

Zvládanie konfliktov
Aké sú hlavné možné zdroje pracovných konfliktov?

Time management
Ako riadiť čas podľa zásad Time manažmentu IV. generácie?

Stress management
Aké sú základné fyziologické a psychické prejavy stresu?

Etiketa
Čo pre vás znamená etiketa?

Tréning kreativity
Ako správne moderovať a facilitovať pomocou metód techník tvorivej práce?

   Dynargie programyPodstranka
Strategický management

Komunikácia a tímová spolupráca

Manažérsky tréning

Sebariadenie

Obchodný tréning

Leadership a rozvoj manažérskych zručnosti

Time Management

Prezentačné zručnosti a umenie presvedčiť

Vyjednávanie

Vedenie a riadenie podriadených