Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Strategický management
TTT - tréning trénerov

Obsah seminára:

•Aká je hlavná rola školiteľa pri vedení interného tréningu?
•Aké hlavné kvality by mal mať školiteľ pri školení?
•Ako získať a udržať si prirodzenú autoritu pri vedení interného tréningu?
•Ako profesionálne predať myšlienku pri školení?
•Ako udržať pozornosť účastníkov interného tréningu?
•Ako profesionálne viesť diskusiu?
•Ako dávať správne spätnú väzbu?
•Ako využiť hlavné pravidlá verbálnej a neverbálnej komunikácie pri internom tréningu?
•Ako sa vyrovnať s rôznymi rušivými vplyvmi?


   Strategický managementPodstranka
Strategické riadenie

TTT - tréning trénerov

Stratégia vzťahov a komunikácia

Základy financií

Projektový manažment I

Projektový manažment II

AA manažment

Presviedčanie a ovplyvňovanie