Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Strategický management
Projektový manažment II

Obsah seminára:


Modul I
•Aké sú zásady strategického riadenia projektov?
•Ako strategicky riadiť projekt pomocou nástrojov Stakeholder Analysis, Fionnphort Analysis, Force-Field Analysis?
•Ako efektívne uplatniť nástroje Risk Manažmentu pri riadení projektov?
•Ako efektívne uplatniť nástroje TQM pri riadení projektov?
•Ako využívať alokované zdroje a zvládať konflikty pri ich odoprení?
•Praktické príklady aplikácie preberaných nástrojov v praxi.
Modul II
•Čo rozumiete pod pojmom projektový TÍM?
•Aké sú základné fázy projektového tímu (Forming, Storming, Norming, Performing)?
•Čo sa predovšetkým očakáva od projektového manažéra pri vedení projektového tímu?
•Aké sú hlavné zdroje konfliktu pri riadení projektov?
•Aké sú možnosti a hlavné fázy pri riešení konfliktov v priebehu projektu?
•Aké sú hlavné nástroje používané pri riadení projektu?
•Praktické príklady vedenia projektového tímu.   Strategický managementPodstranka
Strategické riadenie

TTT - tréning trénerov

Stratégia vzťahov a komunikácia

Základy financií

Projektový manažment I

Projektový manažment II

AA manažment

Presviedčanie a ovplyvňovanie