Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Strategický management
Projektový manažment I

Modul I
•Čo rozumiete pod pojmom projekt?
•Aké sú 3 hlavné podmienky pre úspešný projekt?
•Ktoré hlavné fázy má projekt?
•Čím je charakterizovaný úspešný projekt?
•Aké sú hlavné nástroje používané pri riadení projektu?
•Praktické príklady pre použitie: Work Breakdown Structure, Šípkový diagram, Ganttov diagram, Sieťový diagram.
•Ako efektívne používať počítačovú podporu (Microsoft)?
Modul II
•Čo sa hlavne očakáva od vedúceho projektu pri vedení ľudí?
•Kto sú najdôležitejší partneri v komunikácii pre projektového manažéra?
•Aké sú základné prístupy pri vedení ľudí v projektoch?
•Ako efektívne využiť systém kontroly pri vedení ľudí v projektoch?
•Ako efektívne dávať spätnú väzbu?
•Ako chváliť a kárať pri vedení ľudí v projektoch?
•Ako ukončiť projekt?
   Strategický managementPodstranka
Strategické riadenie

TTT - tréning trénerov

Stratégia vzťahov a komunikácia

Základy financií

Projektový manažment I

Projektový manažment II

AA manažment

Presviedčanie a ovplyvňovanie