Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Strategický management
Strategické riadenie

Obsah seminára:

•Čo znamená „strategické myslenie“?
•Aké sú ciele a nástroje strategického plánovania a riadenia?
•Aké sú dva základné faktory určujúce stratégiu?
•Aké sú základné fázy pri tvorbe stratégie?
•Stanovenie vízie, misie a základných hodnôt organizácie.
•Analýza silných a slabých stránok podniku a jej využitie pri stanovení stratégie.
•Strategická segmentácia trhu a jej využitie v podnikovom riadení.
•Stanovenie konkurenčnej pozície.
•Ako stanoviť správnu stratégiu?
•Nástroje pre riadenie ľudí na základe prioritných cieľov.
•Manažérske procesy spojené so strategickým plánovaním a riadením.   Strategický managementPodstranka
Strategické riadenie

TTT - tréning trénerov

Stratégia vzťahov a komunikácia

Základy financií

Projektový manažment I

Projektový manažment II

AA manažment

Presviedčanie a ovplyvňovanie