Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Strategický management
Základy financií

Obsah seminára:

•Úvod do podnikateľského myslenia.
•Základné finančné výkazy – Výsledovka a Rozvaha.
•Základná finančná terminológia (všeobecná).
•Odpisy.
•Aktíva/Pasíva.
•Predpoveď Cash Flow.
•Ciele/Budgety.
•Bod zvratu.
•Jednotkové náklady alebo analýza výsledovky.
•Úvod k pomerovým ukazovateľom (Obrátka aktív, ROS, a ROA).
•Pomerové ukazovatele (OA, ROS, ROA, RONA, atď.).
•Vplyv manažérskych rozhodnutí na výsledok (produktivita, vstupné ceny, kvalita, expanzia, zákaznícka orientácia).
•EVA, EBIT, EBITDA.
•Plán osobného zlepšenia a uplatnenie poznatkov.
•Hodnotenie modulu.   Strategický managementPodstranka
Strategické riadenie

TTT - tréning trénerov

Stratégia vzťahov a komunikácia

Základy financií

Projektový manažment I

Projektový manažment II

AA manažment

Presviedčanie a ovplyvňovanie