Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy
Strategický management

Strategické riadenie
Aké sú ciele a nástroje strategického plánovania a riadenia?

TTT - tréning trénerov
Aká je hlavná rola školiteľa pri vedení interného tréningu?

Stratégia vzťahov a komunikácia
Ako vybrať vhodnú stratégiu komunikácie?

Základy financií
Financie pre nefinačných manažerov - pomocou simulátora finančných tokov.

Projektový manažment I
Aké sú hlavné nástroje používané pri riadení projektu?

Projektový manažment II
Ako strategicky riadiť projekt pomocou nástrojov Stakeholder Analysis, Fionnphort Analysis, Force-Field Analysis?

AA manažment
Adaptive and anticipative management.

Presviedčanie a ovplyvňovanie
Ako porozumieť rôznym typom osobností?

   Dynargie programyPodstranka
Strategický management

Komunikácia a tímová spolupráca

Manažérsky tréning

Sebariadenie

Obchodný tréning

Leadership a rozvoj manažérskych zručnosti

Time Management

Prezentačné zručnosti a umenie presvedčiť

Vyjednávanie

Vedenie a riadenie podriadených