Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Manažérsky tréning
RecruitmentObsah seminára:

•Proces výberu a prijímania nového zamestnanca.
•Aké cesty a možnosti je možné využívať pri hľadaní nových zamestnancov?
•Aký by mal byť profil uchádzača?
•Aké fázy má proces výberu zamestnancov a aké rôzne činnosti sú potrebné v týchto fázach vykonať?
•Ktoré subjekty sa zúčastňujú alebo nepriamo zasahujú do procesu výberu zamestnanca?
•Ako by mal vyzerať štruktúrovaný kompetenčný dotazník a životopis?
•Osobný pohovor a jeho ciele.
•Aké sú nevyhnutné predpoklady pre efektívne vedenie osobného pohovoru?
•Aké sú základné podmienky efektívneho osobného pohovoru?


   Manažérsky tréningPodstranka
Situačné štýly vedenia ľudí

Vedenie porád

Komunikácia s nadriadeným

Recruitment

Vyjednávanie

Vedenie ľudí