Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Manažérsky tréning
Vedenie porádObsah seminára:


•Ako efektívne komunikovať a spolupracovať v tíme?
•Čo sa očakáva od tímového vedúceho a čo sa očakáva od člena tímu?
•Ako viesť a riadiť tímové porady a efektívne využívať pravidlá tímového vedenia?
•Zručnosti prípravy, organizácie a hodnotenia pravidelných stretnutí, výmen informácií a stretnutí za účelom riešenia problémov.
•Ako využiť potenciál všetkých členov v tíme?
   Manažérsky tréningPodstranka
Situačné štýly vedenia ľudí

Vedenie porád

Komunikácia s nadriadeným

Recruitment

Vyjednávanie

Vedenie ľudí