Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Manažérsky tréning
Situačné štýly vedenia ľudí

Obsah seminára:

•Aký je rozdiel medzi lídrom a manažérom?
•Čo podriadený očakáva od lídra?
•Aké sú kritériá pre výber štýlu vedenia ľudí?
•Kedy zvoliť jednotlivé štýly vedenia ľudí?
•Ako použiť model Motivačnej rakety?
•Ako vybrať a použiť situačné štýly vedenia podľa úrovne pripravenosti a motivácie podriadených?
•Spätná väzba z analýzy dotazníkov Situačné štýly vedenia ľudí - porovnanie sebahodnotenia s hodnotením od troch kolegov.
•Aký štýl účastník preferuje a aký štýl je minoritný?
•Ako motivovať podriadených voľbou správneho štýlu vedenia ľudí?
•Vzájomná spätná väzba.   Manažérsky tréningPodstranka
Situačné štýly vedenia ľudí

Vedenie porád

Komunikácia s nadriadeným

Recruitment

Vyjednávanie

Vedenie ľudí