Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Manažérsky tréning
Vedenie ľudí


Obsah seminára:

•Čo sa dnes očakáva od manažéra?
•Ako efektívne použiť participatívny a direktívny štýl vedenia?
•Ako využívať empatiu a asertivitu?
•Ako stanovovať ciele (SMART, Balanced scorecard)?
•Ako využiť participatívny a direktívny prístup k podriadeným?
•Ako povedať "nie" demotivovaným podriadeným spolupracovníkom?
•Ako priznať vlastný omyl?
•Ako rozvíjať efektívnu komunikáciu na základe vedomého využívania komunikačných pravidiel?
•Ako vytvárať osobný pozitívny prístup a postoj k zmene?
•Ako pripraviť a organizovať hodnotiace rozhovory?
•Ako dávať spätnú väzbu?
•Ako motivovať podriadených na základe „Motivačnej rakety“?   Manažérsky tréningPodstranka
Situačné štýly vedenia ľudí

Vedenie porád

Komunikácia s nadriadeným

Recruitment

Vyjednávanie

Vedenie ľudí