Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy
Manažérsky tréning

Situačné štýly vedenia ľudí
Ako vybrať a použiť situačné štýly vedenia podľa úrovne pripravenosti a motivácie podriadených?

Vedenie porád
Ako viesť a riadiť tímové porady a efektívne využívať pravidlá tímového vedenia?

Komunikácia s nadriadeným
Aké sú hlavné prekážky hierarchickej komunikácie a ako ich prekonávať?

Recruitment
Proces výberu a prijímania nového zamestnanca.

Vyjednávanie
Aké sú hlavné podmienky úspechu pri vyjednávaní?

Vedenie ľudí
Ako rozvíjať efektívnu komunikáciu na základe vedomého využívania komunikačných pravidiel?

   Dynargie programyPodstranka
Strategický management

Komunikácia a tímová spolupráca

Manažérsky tréning

Sebariadenie

Obchodný tréning

Leadership a rozvoj manažérskych zručnosti

Time Management

Prezentačné zručnosti a umenie presvedčiť

Vyjednávanie

Vedenie a riadenie podriadených