Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Komunikácia a tímová spolupráca
Techniky tvorivej práce


Obsah seminára:

•Čo je to synektika?
•Aký je Váš štýl riešenia problémov?
•Aké typy rozhodovania väčšinou pri riešení problémov používame?
•Aké kvality musí mať dobré riešenie problému?
•Subjektívne a objektívne riziko.
•Aké sú kreatívne a netradičné techniky riešenia problémov?   Komunikácia a tímová spoluprácaPodstranka
Interkultúrna komunikácia

Techniky tvorivej práce

Motivácia tímu

Tímová spolupráca