Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Komunikácia a tímová spolupráca
Interkultúrna komunikácia

Interkultúrna komunikácia

Obsah seminára:

1. modul

•Ktoré hlavné kvality musí mať pracovník zákazníckeho centra?
•Ako ovplyvňujú interkultúrne rozdiely konanie interného a externého zákazníka?
•Aké typy otázok máme a ako ich najlepšie použiť?
•Ako efektívne počúvať a ukázať pochopenie a uznanie?
•Aké sú zásady pre profesionálne vedenie telefonického rozhovoru?
•Dôležitosť prvých piatich sekúnd v rozhovore s interným a externým zákazníkom.

2. modul

•Ako sa prejavujú základné faktory určujúce správanie: vlastná kultúra, osobnosť a situácia?
•Aké sú základné interkultúrne rozdiely medzi slovenským a nemeckým/anglickým/korejským resp.iným prostredím?
•Ako sa tieto rozdiely prejavujú v pracovnej (telefonickej) komunikácii?
•Konkrétne príklady riešenia kritických situácií s nemeckými/anglickými kolegami v nemčine/angličtine.
•Ako efektívne počúvať a ukázať pochopenie a uznanie?
•Ako zvládať námietky?

3. modul

•Aké sú hlavné prioritné ciele každého účastníka?
•Aké sú hlavné prekážky pri organizácii času?
•Ako vybudovať efektívne návyky pre sebariadenie?
•Ako plánovať a organizovať efektívne svoju prácu?
•Ako zvládať pracovný stres?

4. modul

•Ako efektívne komunikovať s tím lídrom a s ostatnými tímovými kolegami?
•Ako asertívne zvládať konfliktné situácie?
•Ako sa vyhnúť agresívnemu a submisívnemu konaniu?
•Ako pripravovať aktuálne a systémové návrhy?
•Ako zvládať profesionálne námietky?
•Ako pozitívne povedať internému zákazníkovi „nie“?
   Komunikácia a tímová spoluprácaPodstranka
Interkultúrna komunikácia

Techniky tvorivej práce

Motivácia tímu

Tímová spolupráca