Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Komunikácia a tímová spolupráca
Tímová spolupráca

Tímová spolupráca

Obsah seminára:

•Aký je rozdiel medzi tímom a skupinou?
•Aké sú základné prejavy členov v tíme?
•Aké sú podmienky efektívnej tímovej spolupráce?
•Aké sú role jednotlivých členov tímu?
•Ako využiť potenciál všetkých členov tímu?
•Ako viesť tím k získaniu spoločného tímového rozhodnutia?
•Individuálna analýza na základe typológie MBTI alebo Belbin.
•Praktické príklady tímovej spolupráce prostredníctvom použitia kreatívnych synektických metód.   Komunikácia a tímová spoluprácaPodstranka
Interkultúrna komunikácia

Techniky tvorivej práce

Motivácia tímu

Tímová spolupráca