Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy
Komunikácia a tímová spolupráca

Interkultúrna komunikácia
Ako ovplyvňujú interkultúrne rozdiely konanie interného a externého zákazníka?

Techniky tvorivej práce
Aké sú kreatívne a netradičné techniky riešenia problémov?

Motivácia tímu
Ako zmeniť JA si myslím na MY si myslíme a vytvoriť tak úspešný a motivovaný tím?

Tímová spolupráca
Aký je rozdiel medzi tímom a skupinou? Ako využiť synergický efekt tímovej spolupráce?

   Dynargie programyPodstranka
Strategický management

Komunikácia a tímová spolupráca

Manažérsky tréning

Sebariadenie

Obchodný tréning

Leadership a rozvoj manažérskych zručnosti

Time Management

Prezentačné zručnosti a umenie presvedčiť

Vyjednávanie

Vedenie a riadenie podriadených