Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Obchodný tréning
Proaktívna komunikácia s klientom


Obsah seminára:

•Ako povedať klientovi "nie" a vytvoriť  tak obchodnú príležitosť?
•Pochopenie vzťahu s klientom.
•Ako sa naučiť identifikovať potreby klienta?
•Ako profesionálne budovať vzťah s budúcim klientom?
•Ako si vybudovať dôveru klienta?
•Ako efektívne využiť techniku aktívneho počúvania?
•Ako koučovať klienta smerom k čo najlepším výsledkom?
•Sila ticha.
•Ako priznať vlastný omyl?
•Ako asertívne zvládať konfliktné situácie s klientom?   Obchodný tréningPodstranka
Situačný štýl predaja

Vyjednávanie

Vyjednávanie na základe MBTI typológie

Komunikácia so zákazníkom

Telefónická komunikácia

Proaktívna komunikácia s klientom

Firstline

Predajné zručnosti