Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Obchodný tréning
Komunikácia so zákazníkom

Obsah seminára:

•Od čoho závisí konanie zákazníka?
•Akých 5 hlavných kvalít očakávame od pracovníka v styku so zákazníkom?
•Aké typy otázok máme a ako ich najlepšie použiť?
•Dôležitosť prvých piatich sekúnd v rozhovore so zákazníkom.
•Ako uplatniť základné 4 pravidlá komunikácie v rozhovore so zákazníkom?
•Ako vytvárať pozitívnu prizmu?
•Ako efektívne počúvať?
•Ako reagovať na námietky podľa metódy UNO?
•Ako efektívne riešiť sťažnosti zákazníkov?
•Ako pozitívne povedať zákazníkovi „nie“?
•Ako asertívne zvládať konfliktné situácie?
•Ako sa vyhnúť agresívnemu a submisívnemu konaniu?   Obchodný tréningPodstranka
Situačný štýl predaja

Vyjednávanie

Vyjednávanie na základe MBTI typológie

Komunikácia so zákazníkom

Telefónická komunikácia

Proaktívna komunikácia s klientom

Firstline

Predajné zručnosti