Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Obchodný tréning
Vyjednávanie

Obsah seminára:

•Aké sú hlavné podmienky úspechu pri vyjednávaní?
•Ako najlepšie pripraviť dôležité vyjednávanie?
•Stanovenie parametrov NAV, RAV, PAV pre vyjednávanie.
•Akú stratégiu pri vyjednávaní zvoliť?
•Pozičné a principiálne vyjednávanie.
•Stanovenie Batny.
•Aké sú hlavné fázy vyjednávania?
•Ako presvedčiť cielenými argumentmi?
•Ako asertívne zvládať kritické situácie vo vyjednávaní?
•Ako reagovať na rôzne typy námietok?
•Kedy a ako ukončiť vyjednávanie?
•Aké základné pravidlá etikety je dobré pri vyjednávaní dodržať?   Obchodný tréningPodstranka
Situačný štýl predaja

Vyjednávanie

Vyjednávanie na základe MBTI typológie

Komunikácia so zákazníkom

Telefónická komunikácia

Proaktívna komunikácia s klientom

Firstline

Predajné zručnosti