Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy :: Obchodný tréning
Predajné zručnosti

Obsah seminára:

•Ako sa pripraviť na rokovanie s (potenciálnym) klientom?
•Ako urobiť prvý dojem a uspieť v úvode rokovania s (potenciálnym) klientom?
•Aké sú hlavné fázy obchodného rokovania s (potenciálnym) klientom?
•Začatie rokovania – prvý dojem.
•Zistenie situácie  - otvorené otázky a počúvanie.
•Cielená argumentácia.
•Zvládanie námietok.
•Ocenenie.
•Ukončenie.
•Ako efektívne zvládnuť akvizíciu nových privátnych klientov?
•Telefonické dohodnutie schôdzky.
•Ako flexibilne reagovať na neočakávané informácie pri rokovaní s klientom?
•4 základné pravidlá komunikácie pri rokovaní s klientom.
•Dôležitosť neverbálnej komunikácie a pozitívneho prístupu ku klientovi.
•Ako odmietnuť neakceptovateľnú požiadavku klienta?
•Prezentovanie alternatívnych návrhov a motivácia klienta.
•Ako reagovať na námietky?
•Počúvanie do posledného slova.
•Pozitívne preformulovanie.
•Otázka alebo prezentácia návrhu.
•Ako reagovať na sťažnosti?
•Základná štruktúra zvládnutia sťažnosti.
•Metóda osobnej angažovanosti.
•Ako zvládať rokovanie so zložitým zákazníkom?
•4 základné prístupy pri zvládaní konfliktov
•Ako ukončiť rokovanie?
•4 základné metódy ukončenia rokovania.
•Osobný plán uplatnenia poznatkov.   Obchodný tréningPodstranka
Situačný štýl predaja

Vyjednávanie

Vyjednávanie na základe MBTI typológie

Komunikácia so zákazníkom

Telefónická komunikácia

Proaktívna komunikácia s klientom

Firstline

Predajné zručnosti