Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy
Obchodný tréning

Situačný štýl predaja
Aké sú základné situačné štýly predaja?

Vyjednávanie
Aké sú hlavné podmienky úspechu pri vyjednávaní?

Vyjednávanie na základe MBTI typológie
Aké sú základy vyjednávania podľa metodológie MBTI?

Komunikácia so zákazníkom
Od čoho závisí konanie zákazníka?

Telefónická komunikácia
Pravidlá efektívnej telefonickej komunikácie so zákazníkom.

Proaktívna komunikácia s klientom
Ako profesionálne budovať vzťah s klientom?

Firstline
Zákazník na prvom mieste.

Predajné zručnosti
Ako zvládnuť jednanie s náročným zákazníkom?

   Dynargie programyPodstranka
Strategický management

Komunikácia a tímová spolupráca

Manažérsky tréning

Sebariadenie

Obchodný tréning

Leadership a rozvoj manažérskych zručnosti

Time Management

Prezentačné zručnosti a umenie presvedčiť

Vyjednávanie

Vedenie a riadenie podriadených