Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy
Vyjednávanie

Ciele modulu:
•pochopiť ako jednať efektívne
•získať schopnosť používať viaceré štýly pri vyjednávaní
•zlepšiť svoje výsledky
•naučiť sa, ako byť menej nervózny počas jednaní a ako sa pri nich cítiť „vo vlastnej koži“

témy modulu:
•5 štýlov vyjednávania
•výsledky výhra-výhra a ich vplyv na dlhodobý vzťah s klientom
•aké sú hlavné podmienky úspechu pri vyjednávaní o cene?
•ako sa stať dlhodobým partnerom pre svojho zákazníka – získanie lojality klienta
•ako sa pripraviť na vyjednávanie s klientom?
•ako jednať s nerozhodným klientom?
•ako nás aktívne načúvanie urobí lepšími vyjednávačmi?
•kedy a ako robiť ústupky?
•ako zistiť, že ste pre klienta preferovanou voľbou?
•ako klientovi povedať „nie“?
•ego je pri vyjednávaní váš najhorší nepriateľ
•patria emócie do vyjednávania?
•ako dosiahnuť výhra-výhra dohodu?
•ako rozoznať triky druhej strany a ako s nimi naložiť?
•plán osobného zlepšenia a uplatnenie poznatkov
•hodnotenie programu



   Dynargie programyPodstranka
Strategický management

Komunikácia a tímová spolupráca

Manažérsky tréning

Sebariadenie

Obchodný tréning

Leadership a rozvoj manažérskych zručnosti

Time Management

Prezentačné zručnosti a umenie presvedčiť

Vyjednávanie

Vedenie a riadenie podriadených