Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity
Dynargie programy

Strategický management
Stratégia rieši najzávažnejšie, zásadné a rozhodujúce problémy, ktoré sa týkajú prosperity a existencie podniku. Strategické rozhodnutia majú zvyčajne všeobecný a dlhodobý charakter. Preto sa na ne treba dobre pripraviť.

Komunikácia a tímová spolupráca
Zlepšiť porozumenie princípov tímovej a medzitímovej spolupráce a komunikácie. Zdokonaliť sa v riadení tímu a vytváraní prostredia pre efektívnu spoluprácu tímov. Porozumieť skupinovej dynamike a tvorivému napätiu, ktoré v tíme spôsobuje.

Manažérsky tréning
Cieľom Programu je oboznámiť sa a zvládnuť manažérske zručnosti v oblasti riadenia podriadených. Program sa zameriava na základné manažérske štýly vedenia a precvičovanie rôznych situácií, v ktorých sa manažér často ocitá, a s ktorými je nutné pracovať.

Sebariadenie
"Revolúcia, to je pokus zlepšiť sám seba v nádeji, že celý svet pôjde rovankou cestou." G. Brassens

Obchodný tréning
Program pokrýva všetky fázy predajného procesu produktov a služieb. Prevedie obchodníkov krok za krokom od prieskumu trhu a identifikácie potenciálneho zákazníka cez jednotlivé fázy vyjednávania a komunikácie, vrátane zvládania námietok, až po uzavretie obchodu a obhájenie ceny a to všetko s prihliadnutím na sektorové zameranie každého účastníka.


Leadership a rozvoj manažérskych zručnosti
Cieľom série seminárov je sprostredkovať manažérom, vedúcim tímov, supervízorom, tím lídrom a všetkým, ktorých úlohou je koordinovať prácu iných ľudí, základné zručnosti, vedomosti a návyky, ktoré im môžu uľahčiť zvládanie každodenných úloh a situácií.

Time Management
Mať pozitívny prístup k času nam pomôže zdokonaliť seba a zaroveň aj spôsob akým náš čas využívame.

Prezentačné zručnosti a umenie presvedčiť
Úspešne prezentovať je čoraz nevyhnutnejšie - ako byť úspešný?

Vyjednávanie
Program vhodny pre všetkých, ktorí musia vyjednávať a to nielen pri predaji.

Vedenie a riadenie podriadených
Cieľom Programu je oboznámiť sa a zvládnuť manažérske zručnosti v oblasti riadenia podriadených. Program sa zameriava na základné manažérske štýly vedenia a precvičovanie rôznych situácií, v ktorých sa manažér často ocitá, a s ktorými je nutné pracovať.

   Naše aktivityPodstranka
System šitý na mieru

Dynargie programy