Domov
[ Tlacit ] Domov :: Dynargie
Úlohy a poslanie

Spoločnosť Dynargie pri svojej práci uplatňuje tieto základné princípy:


Pozitívny prístup

Pozitívny prístup umožňuje hľadať a nachádzať riešenie v každej situácii a zároveň odstraňuje prirodzenú negatívnu kritiku nových a tvorivých myšlienok. Ide zároveň o prístup, ktorý v rozhodujúcich okamihoch zabezpečí sebedôveru jednotlivca, tímu aj celej organizácie.


Systematické hľadanie kvality

V súčasnom podnikateľskom svete je akceptované len to najlepšie. Iba neustály a skutočný záujem o dosiahnutie vrcholu je odmenený úspechom. Cieľom spoločnosti DYNARGIE je nájsť spoločne s klientom cestu k najvyššej kvalite vo všetkých procesoch, kde ľudský faktor zohráva rozhodujúcu úlohu.


Empatia

Empatia je schopnosť pochopiť druhého a použiť toto poznanie na dosiahnutie spoločných cieľov. Tento prístup reprezentuje vedomé a systematické úsilie načúvať potrebám druhých a pochopiť ich. V našej práci je empatia cestou k efektívnej analýze, k stanoveniu správnych merateľných cieľov, rovnako ako ciest na ich dosiahnutie.


Odvaha

Byť najlepším v dnešnom manažérskom a podnikateľskom svete si vyžaduje odvahu. Odvahu stanoviť náročné ciele, nazývať veci pravými menami, schopnosť povedať „nie“ - ak je to pre spoločný úspech nevyhnutné - a odvahu analyzovať nielen úspechy, ale aj neúspechy. Odvaha je kľúčovou kvalitou každého lídra i lojálneho člena tímu.


   Content image

DynargiePodstranka
História

Úlohy a poslanie

Team